GENEL KURUL İLANI

ÜREME SAĞLIĞINI KORUMA DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2018 günü Saat 10:00′de Hakkı Yeten Cad. Teşvikiye Mah. No:11 Kat:3 Fulya İstanbul adresinde bulunan Merkezi’nde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 06.05.2018 günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

 


 

GÜNDEM

1 – Açılış ve yoklama,
2 – Kongre Başkanlık Divanı seçimi,
3 – Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
4 – Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
5 – Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
6 – Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
7 – Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8 – Dilekler ve temenniler,
9 – Kapanış. /