Çalıştay

Türkiye’de Fertilite Prezervasyonu Uygulamaları; Kapsamlı Değerlendirme Çalıştayı

19 Eylül 2021 tarihinde Yassıada da Katre Island otelinde hem online olarak hem de offline olarak yapıldı. Etkinliğimize konun uzmanları katılarak konu ile ilgili detaylı bilgileri aktardılar. Sağlık profesyonellerinin, hastaların ve halkın kanser tedavilerinin hem kadınlarda hem de erkeklerde üreme fonksiyonu üzerindeki olumsuz etkileri ve doğurganlığı korumak için mevcut stratejiler hakkında farkındalık ve eğitimi arttırmak amacıyla kurulmuş olan Üreme Sağlığını Koruma Derneği (ÜRSAK-TSFP) olarak, Klinik ve Laboratuvar Uygulamalar, Yasal, Etik ve Medikolegal Sorunlar açısından Türkiye’de Fertilite Prezervasyonu Uygulamaları; Kapsamlı Değerlendirme Çalıştayı’nı 19 Eylül 2021 Pazar günü İstanbul’da hibrid olarak Katre İsland Hotel – İstanbul’da gerçekleştirdik. Çalıştay’ımızda üremenin korunmasına jinekolojik ve multidisipliner yaklaşım ile yasal mevzuat, etik ve medikolegal yönden değerlendirmesi alanındaki önderlik eden liderleri bir araya getirmeyi amaçlamaktayız.