Dr. Necati Fındıklı

Yönetim Kurulu Başkanı

Silivri’de 1973 yılında dünyaya gelen Dr. Necati FINDIKLI, Moleküler Biyoloji & Genetik alanında lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini aynı alanda Bilkent Üniversitesi’nde doktora eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Biyomühendislik alanında tamamlamıştır. 1998 yılında Londra’da araştırmacı olarak başladığı profesyonel çalışma hayatına Türkiye’ye döndükten sonra üreme sağlığı ve genetiği alanında devam etmiş, 2000-2012 yılları arasında Memorial, Acıbadem ve Medicana Sağlık Gruplarına bağlı hastanelerde embriyolog, Ar-Ge laboratuvarı direktörlüğü ve IVF laboratuvarı direktörlüğü görevlerinde bulunduktan sonra 2012 yılında IVF laboratuvarları direktörü olarak Bahçeci Sağlık Grubuna katılmıştır. 2016 yılından buyana aynı kuruluşta Bilimsel Direktör olarak görev yapmaktadır. Uluslararası hakemli dergilerde 30’un üzerinde makalesi ve 10 kitap bölümü olan Dr. Fındıklı’nın özel ilgili alanları gamet ve embriyo kriyoprezervasyonu, üreme genetiği, reprodüktif sistem kök hücreleri, IVF laboratuvarlarında dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarıdır. Üreme Sağlığını Koruma Derneği (ÜRSAK) Genel Sekreterliği görevini yürüten Dr. Necati FINDIKLI aynı zamanda Türkiye Klinik Embriyoloji Derneği kurucu üyesi ve 6. Dönem Başkanıdır. Avrupa Üreme Tıbbı ve İnsan Embriyolojisi Derneği (ESHRE), Amerikan Üreme Sağlığı Derneği (ASRM) gibi üreme sağlığı alanında faaliyet gösteren önemli derneklerin de aktif üyesidir. Dr. Fındıklı Beykent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Departmanında Dr. Öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.